VIRUS cz.I

PROLOG

Gdy w lipcu 2018 roku udokumentowano pierwszy przypadek żywego trupa(1). Nikt nie przypuszczał że dokładnie po czterech miesiącach, światem rządzić będzie chaos a ludzka populacja będzie chylić się ku upadkowi. Wszystko przebiegało lawinowo, upadły rządy jeden po drugim. W szpitalach brakowało miejsc dla chorych. Kończyły się zapasy leków. W końcu, szpitale przestały funkcjonować.
W kolejnych dniach, ludzie zaczęli coraz częściej walczyć między sobą o przetrwanie.Przestano respektować jakiekolwiek wcześniej ustanowione prawo.

Jednak najgorsze było to że każdy człowiek który poniósł śmierć w skutek walk, bądź został ukąszony przez martwego, zamieniał się w kolejnego upiornego stwora. W ten oto sposób z każdą sekundą powiększała się populacja tych martwych i wiecznie łaknących ludzkiego mięsa potworów.

Po kilku miesiącach, nieliczni ocaleli zaczęli tworzyć grupy, większe lub mniejsze. Lecz w naturze człowieka cały czas jest rywalizacja pragnienie, dominacji i podporządkowania sobie innych. Przez co dochodziło do kolejnych rozlewów krwi i dalszego powiększania się stad trupów.

Taki stan rzeczy trwał dziesięć lat, wtedy to jedna z większych grup. Na której czele stał Morgan Philips. Niegdyś, świetnie zapowiadający się psycholog dziecięcy. To on, wraz ze kilkorgiem zaufanych osób postanowiła podjąć próbę współpracy z innymi osadami. Początkowo szło to opornie i z mizernym skutkiem. Zaczynali od wymian handlowych. Następnym krokiem była współpraca pomiędzy nimi w obronie terytorium które z upływem czasu się rozrastało. W końcu Morgan podjął kolejną ryzykowną decyzję, która w perspektywie czasu była trafna. Czyli zgodził się na przyjmowanie ocalałych pod swój dach. Oczywiście zdarzały się tak zwane „zgniłe jabłka” których jedynym celem było krzywdzenie. Ale w większości przypadków, do Morgana przybywali ludzie którzy potrzebowali pomocy i byli w stanie sami zaoferować coś od siebie.

Po kolejnych dwóch latach, pojawił się zarys nowej cywilizacji.

Udało się zjednoczyć kilkadziesiąt mniejszych grup w 6 społeczności. Nadano im nazwy i konkretne specjalność: Crimson- uważane jako stolica, Remmember- największe jeśli chodzi o obszar, Fal-kirk- najbardziej zaludnione, Straton- główny producent żywności, Tombstone- uważane za główny garnizon, tam szkolono wojsko i produkowano broń, Avis- można powiedzieć że najcenniejsza społeczność. Tak zwani wynalazcy.
Ustanowiono prawo, wybrano rade(2) nadzorczą która miała trzymać piecze nad tym oto prawem. Wybrano Lidera(3) którym został nie kto inny jak Morgan Philips. Rada nadzorcza wraz z liderem miała swą siedzibę w Crimson. A każda społeczność miała nadanego Vice Lidera(4) . Który mieszkał i sprawował swoje obowiązki w społeczności do której został oddelegowany.

Wszystkie 6 społeczności osiedliły się tak że w ogólnym rozrachunku tworzyli na mapie krąg. Lecz każda społeczność miała swój oddzielny mur, który był dokładnie chroniony. Puste miejsce w środku kręgu było niezamieszkałe, ale tez nie pozwalano aby wdarli się tam martwi.

Martwi trzymani byli poza kręgiem. Za wysokim murem. Strefa w jakiej  przebywali została nazwana X.

Po kolejnym roku, w końcu ludzie z Avis zaczęli spłacać długi za ochronę i pożywienie. Rozwiązali problem z energią elektryczną, pomogli w produkcji paliwa, ułatwili produkcję żywności, zaczęli produkować leki. Ale na największy ich sukces trzeba było czekać kolejne 3 lata. Dokładnie 21 września 2034 odkryto skuteczną szczepionkę na Virus żywych trupów. Szczepionka która skutecznie chroniła organizm po jakimkolwiek kontakcie z martwym. Była taka skuteczna że nawet jeśli doszło do ugryzienia a osoba ugryziona w porę dostała zastrzyk. Nie dochodziło do śmierci a następnie przemiany. Niestety taki ugryziony musiał już regularnie co 12 godzin zażywać specjalne serum, aż nie umarł śmiercią naturalną.

Ale nie wszystko było takie piękne jeśli chodzi o szczepionkę, ponieważ sama jej dystrybucja była czasochłonna a i pozyskanie materiału było niezwykle trudne. Otóż, do jej produkcji potrzebna była maź, która tworzyła się po wewnętrznej stronie płata mózgowego z żywego trupa. Tylko że taka maź tworzyła się dopiero po ok trzech latach od przemiany.

Oto taki kawał zrobiła matka natura ludziom. A ludzie czy chcieli czy nie, musieli żyć ze swoimi mrocznymi sąsiadami. Bo w brew pozorom od nich zależało przetrwanie rodzaju ludzkiego.

Niestety, ale jak to często w życiu bywa. To co dobre szybko się kończy. I 63 lata po wybuchu epidemii, kolejne pokolenie żyjące w społeczności stworzonej niegdyś przez Morgana Philipsa będzie musiało po raz kolejny zawalczyć. Zawalczyć o to aby ludzka rasa tym razem nie wyginęła na dobre.

Czy znajdzie się śmiałek który w obliczu chaosu wewnątrz społeczności, odważy się stanąć na czele. Pokona licznych wrogów którymi nie będą tylko martwi??

Słownik:
(1) żywy trup – istota która niegdyś była człowiekiem. Mimo że chodzi, jej ciało gnije i się rozpada. Jedyne co czuje to niepohamowany głód. Żywi się zdrowymi istotami, ludźmi a w ostateczności zwierzętami. Jej ugryzienie zaraża tylko ludzi. Zwierzęta virus „tylko” zabija
(2) rada nadzorcza- w jej skład wchodzi 6 osób, 5 członków to kandydaci wszystkich pięciu społeczeństw. Ostatnim 6 członkiem zostaje zawsze dowódca straży w stolicy. Obecny skład rady to: Crimson- Lukas Macky- dowódca straży, Remmember- Alicja Mason, Fal-Kirk- Tomas Howkey, Straton- Li Lion, Tombstone- David Oakland, Avis- Rita Scamander
(3) lider- osoba pełniąca funkcję przywódcy. Jego słowo jest najważniejsze i ostateczne. Odwołać i powołać może go tylko Rada Nadzorcza. . Ale ich decyzja musi być jednogłośna.Lider może pochodzić z obojętnie której społeczności. Pierwszym liderem został Morgan Philips, pełnił tą funkcję przez 15 lat to za jego rządów ludzie wstali z kolan. Obecnie funkcję lidera od 4 lat pełni Orlando Malcolm. Jest 10 liderem jakiego wybrała rada od momentu powstania.
(4) vice lider – jest ich pięciu, w każdej z pięciu społeczności(poza stolicą, gdzie funkcję vice lidera, pełni również lider) jest jeden. Jego rolą jest dowodzenie tylko swoją społecznością. Wykonuje również polecenia lidera. Vice lider wybierany jest przez społeczeństwo w danym rewirze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *